Maarfjell sameige er Hardangerviddas største private eiendom, og består av ca 340.000 dekar fjellvidde og vann. Halvparten ligger i Tinn kommune, mens den andre ligger i Vinje kommune. Sameiget ble opprettet i 1904 av ni tinndøler. Sameiget har fra da forvaltet og kultivert eiendommen. Det primære har siden starten vært å høste hva fjellet gir i vilt, fisk og beite, enten ved eget bruk eller ved bortleie.

I de seinere år har vi modernisert uleieformene med et bredere produktspekter og flere tilbud.

Eiendommen i Vinje er delt opp i åtte deler som er leid ut på åremål med jakt og fiske. Leiekontraktene går over fem år.

Eiendommen i Tinn benyttes både til utleie og av eierne i sameiget.

Her er det mange muligheter for de som ønsker å benytte fjellet til rekrasjon, fiske og jakt, over kortere eller lengre tidsrom.

                                                                              Maarfjell sameie, Sandven 25, 3656 Atrå, +47 99151581

18.08.15

Alle Maarfjells fellingsløyver, bortsett fra et, har funnet seg en eier. Det siste kortet blir trukket blandt rekruttene på Atrå skytebane i kveld.

 

Skit jakt.

 

 

15.11.14

Av Maarfjells villreinkvote på 350 dyr ble det felt 276. Det vil si 79% felling. Det ble i tillegg felt en del rein på overførte kort..

04.09.14

De første ukene av reinsjakta er unnagjort. Det har vært svært god jakt på alle Maarfjells terreng i Tinn. Nå har mye dyr trukket mot vest, og vi regner med god jakt også i Vinje.

10.05.14

De som ønsker å prøve seg på villreinjakt hos Maarfjell høsten 2014 bør sende søknad nå. Vi begynner snart å gå gjennom søknadene.

23.01.14

Se naturprogram fra Kvennadalen på NRK:

Norske naturperler

16.10.13

Jakt og fiske er avsluttet for i år. Reinsjakta resulterte i en fellingsprosent på 73,5% i år, på Maarfjells kort. Det er i nærheten av normalen. Tilbakemeldinger for rypejakt og fiske er ennå ikke evaluert.