Heim

Maarfjell sameige er Hardangerviddas største private eiendom, og består av ca 340.000 dekar fjellvidde og vann. Halvparten ligger i Tinn kommune, mens den andre ligger i Vinje kommune. Sameiget ble opprettet i 1904 av ni tinndøler. Sameiget har fra da forvaltet og kultivert eiendommen. Det primære har siden starten vært å høste hva fjellet gir i vilt, fisk og beite, enten ved eget bruk eller ved bortleie.

I de seinere år har vi modernisert uleieformene med et bredere produktspekter og flere tilbud.

Eiendommen i Vinje er delt opp i åtte deler som er leid ut på åremål med jakt og fiske. Leiekontraktene går over fem år.

Eiendommen i Tinn benyttes både til utleie og av eierne i sameiget.

Her er det mange muligheter for de som ønsker å benytte fjellet til rekrasjon, fiske og jakt, over kortere eller lengre tidsrom.

                                                                              Maarfjell sameige, Sandven 25, 3656 Atrå, +47 99151581